Bentone Ecodesign information

Ecodesigndirektivet 2009/125/EC (förordningar (EU) 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 där så är tillämpligt) gäller följande modeller, och gäller även för hela paket med pannor.

BF 1 M1V 87-20
BF 1 N1V 56-14
BF 1 NU1V 60-14
BF 1 FU 63-16
BF 1 FUV 63-16
BF 1 R 69-16
BF 1 RV 69-16
BF 1 S 70-21
B 1 RL 64-16
B 1 EOS
B 1 L35
B 2 SL 70-21
B 2 S 75-24
B 2 SV 75-24
B 2 EOS
B 2 L55
ST 133 L35
ST 133 L55
ST 133 EOS 62

BF1 M1V 87-20, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
88 mg/kWh
246 W (elmax)
77 dB(A)

BF1 N1V 56-14, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
112 mg/kWh
246 W (elmax)
77 dB(A)

BF1 NU1V 60-14, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
119 mg/kWh
246 W (elmax)
77 dB(A)

BF1 FU(V) 63-16, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
120 mg/kWh
200 W (elmax)
77 dB(A)

BF1 R(V) 69-16, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
116 mg/kWh
200 W (elmax)
77 dB(A)

BF1 S 70-21, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
120 mg/kWh
150 W (elmax)
77 dB(A)

B1 RL 64-16, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
108 mg/kWh
208 W (elmax)
72 dB(A)

B1 EOS, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
96 mg/kWh
208 W (elmax)
72 dB(A)

B1 L35, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
106 mg/kWh
208 W (elmax)
72 dB(A)

B2 SL 70-21, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
115 mg/kWh
204 W (elmax)
72 dB(A)

B2 S 75-24, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
103 mg/kWh
204 W (elmax)
72 dB(A)

B2 EOS, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
113 mg/kWh
204 W (elmax)
72 dB(A)

B2 L55, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
91 mg/kWh
204 W (elmax)
72 dB(A)

ST 133 L35, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
96 mg/kWh
250 W (elmax)
74 dB(A)

ST 133 L55, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
95 mg/kWh
250 W (elmax)
74 dB(A)

ST 133 EOS 62, klass 3, EN 267
Maximalt NOx värde
inom arbetsfältet:
Elförbrukning:
Ljudnivå:
 
 
102 mg/kWh
250 W (elmax)
74 dB(A)

Erforderlig eldstadsstorlek

Effekt Eldstadsstorlek (mm)
kW Diameter
min
Längd
min
10 225 230
15 225 282
20 225 325
25 300 364
30 300 398
35 300 430
40 300 460
Effekt Eldstadsstorlek (mm)
kW Diameter
min
Längd
min
45 300 488
50 300 514
55 300 539
60 300 563
65 300 586
70 400 609
75 400 630
Effekt Eldstadsstorlek (mm)
kW Diameter
min
Längd
min
80 400 651
85 400 671
90 400 690
95 400 709
100 400 727
105 400 745
110 400 763