Miljö och kvalitet

Våra brännare är högteknologisk utrustning – tillförlitlig, effektiv och med en stadigt minskad miljöpåverkan.

Alla brännare är byggda för att möta de högsta kraven och uppfyller, eller över, europeiska utsläppsnormer, liksom många andra länder.

Miljö

Bentone för ett löpande miljöarbete syftar till att uppnå miljömässigt hållbara verksamheter, utveckla miljöeffektiva produkter, förebygga föroreningar, ansvarsfull energianvändning och kritisk granskning av alla produktionsdelar.

Kvalitet

Bentone brännare är naturligtvis utformad för att uppfylla de olika normer och direktiv och därmed alla våra brännare är CE märkning.
Sedan många år är Bentone godkänd enligt SS-EN ISO 9001:2000. Stora investeringar har gjorts i vår produktion för att säkra en hög och jämn kvalitetsnivå på våra produkter. Alla anställda i företaget har ett ansvar för vår kvalitet, varför vi också på en regelbundet basis har interna kvalitetsutbildning för vår personal.
Dessutom de Bentone brännare är godkända i enlighet med olika nationella och miljönormer.

Hitta en återförsäljare
Sök installatör