Product image

Bentone B40A RME

9,0 - 29,5 kg/h (107 - 350kW)

Bentone B30A och B40A för RME (Rapsmetylester) är en nyutvecklad modern brännare som uppfyller nuvarande och framtida miljömässiga och ekonomiska krav för standardbrännare. Bränsle med en godkänd europeisk standard EN 14214 FAME.

Brännarna kan användas för traditionell uppvärmning av bostadshus och fastigheter, både för industriella applikationer och mobila enheter.

Det är en 1 - stegs brännare som är byggd med ett munstycke för ON/OFF-reglering.

Denna brännaren klarar miljöregler och utmanande oljeviskositet. Samtidigt den har en mycket liten eller icke-påverkan på den globala uppvärmningen.

Brännaren levereras komplett och är internt ansluten. Den levereras med oljeledningar som är resistenta mot RME, oljefilter, fläns/packningar och underhållsinstruktioner.

RSK nr. 6500287

Information

Läs mer och ladda ner