Product image

Bentone B55-2 (LAL)

14,0 - 67,0 kg/h (166 - 795kW)

Finns i 2-stegs och 3-stegs versioner.

Hydraulisk justering av munstyckemonteringen är valfri. Tyst i drift. En mjuk pulsationsfri start. Brett inställningsområde, hög effektivitet med konstant förbränningsvärden. Energibesparande.

B55-2 (LAL) - RSK nr. 6355820
B55-2H - RSK nr. 6355821 (Hydraulisk luftreglering)
B55-2 - RSK nr. 6373760 (LMO Relä)

Information

Läs mer och ladda ner