Product image

Bentone B65-2 RME

24,0 - 99,0 kg/h (285 - 1174 kW)

Bentone B65-2 RME (Rapsmetylester) är en nyutvecklad modern brännare som uppfyller nuvarande och framtida miljömässiga och ekonomiska krav för standardbrännare. Användbar för bränsle enligt europeisk standard EN 14214 FAME.

Brännarna kan användas för traditionell uppvärmning av bostadshus och fastigheter, både för industriella applikationer och mobila enheter.

Det är en 2 - stegs RME brännare som är byggd med ett munstycke för ON/OFF-reglering.

Denna brännare klarar miljöregler och utmanande oljeviskositet. Samtidigt den har en mycket liten eller icke-påverkan på den globala uppvärmningen.

Brännaren levereras komplett och är internt ansluten. Den levereras med oljeledningar som är resistenta mot RME, oljefilter, fläns/packningar och underhållsinstruktioner.

RSK nr. 6355839

Information

Läs mer och ladda ner