Product image

Bentone B65-2 (LAL)

24,0 - 99,0 kg/h (285 - 1174kW)

Finns i versioner upp till 99,0 kg/h på 2-stegs och 3-stegs versioner.

Hydraulisk justering av munstyckemonteringen är valfri. Tyst i drift. En mjuk pulsationsfri start. Brett inställningsområde, hög effektivitet med konstant förbränningsvärden. Energibesparande.

B65-2 (LAL) - RSK nr. 6373762
B65-2H - RSK nr. 6355824 (Hydraulisk luftreglering)
B65-2 - RSK nr. 6355822 (LMO Relä)

Information

Läs mer och ladda ner