© Hertzbergs Foto, Ljungby kommunarkiv, all rights reserved

Historia

Fantastic History Amazing Future

1954

Bentone grundades av Karl-Erick Johansson i Ljungby i Sverige

1955

Brännare i intervallet 1400 rpm införs

1960

Introduktion av brännare som arbetar med 2800 rpm

1961

Internationell expansion av Bentone

1967

Benton flyttar till en ny fabrik i Ljungby

1968

Bentone förvärvar brännartillverkare som Suecia och Goldflame

1973

Bentone förvärvas av Parca Norrahammar som ingår i Coronaverken (CTC)

1974

Coronaverken förvärvas av AGA (Linde Group)

1978

Pumpar med magnetventiler monterade introduceras på Bentonbrännare

1979

Monterade kontroller på brännarna blir standard på Bentonbrännare

1980

Förspolning förbättrar startprocessen för alla brännare

1982

Förvärmning och självstängande luftdämpare för hushållsbrännare införs

1984

Coronaverken förvärvas av Saab-Scania

1984

Coronaverken blir Enertech Group inom Saab-Scania
Bentone, CTC och Osby Parca ingår alla i den nya gruppen

1988

Enertech Group förvärvas av Trelleborg i Sverige

1993

Enertech Group förvärvas av Wolseley plc i Storbritannien

1998

Bentone, CTC och Osby Parca går in i Enertech AB

2001

Enertech Group förvärvas av Roger Hancox från Storbritannien

2003

Ny serie av Low NOx-brännare introduceras

2005

De elektromekaniska reläerna byts ut av elektroniska versioner

2008

Lanseringen av en ny inbyggd brännare BF1/BFG1 introduceras på marknaden

2010

Mer fokus på produkter som använder alternativa oljor som bränsle

2011

Turboflame en producent av industriella brännare upp till 19 MW förvärvas av Enertech AB

2013

Multifuelbrännare för alternativa oljor som RME lanseras framgångsrikt av Bentone

2014

Lansering av Siemens LMV för alla Bentone brännare

2015

Införande av Ecodesign godkända brännare enligt de nya europeiska standarderna, ERP och MCP

2016

Enertech Group förvärvas av Nibe Group

2017

Enertech AB ingår i affärsområdet Nibe Climate Solutions inom Nibe Group

2017

Alla Bentonebrännare tillverkas enligt följande europeiska standarder EN 267, EN 676 och EN 746-2.
Alla Bentone brännare är CE-godkännande och innehåller en Declaration of Conformity och testas vid TüW i München.

2018

Alla Bentone gasbrännare är godkända enligt den nya Gas Appliance Regulation (GAR 2016/426) som genomfördes den 21 april 2018

© Hertzbergs Foto, Ljungby kommunarkiv, all rights reserved

Om oss

Vårt företag, våra brännare, vår marknad

Miljö och kvalitét

Våra brännare är högteknologisk utrustning – pålitlig, effektiv och med en stadigt minskad miljöpåverkan.

Kvalitet ISO-9001:

Vi skapar förtroende hos våra kunder genom att våra produkter håller högsta Kvalitet. Kvalitet i allt vi gör från utveckling-produktion- marknadsföring-försäljning – service och support är avgörande för både våra kunder och för oss. Vi skall därför kontinuerligt förbättra vår Kvalitet genom att:

  • Organisation, kvalitetssystem och arbetssätt löpande omprövas och anpassas till givna behov, erhållna erfarenheter och information från våra kunder och medarbetare och eller krav från myndigheter.
  • Leverera produkter som fungerar i enlighet med specifikation och prestanda, i rätt tid och i rätt mängd.
  • Tillgodose eller överträffa kundernas förväntningar och intressen.
Miljö/Hållbarhet ISO-14001:

Våra hållbara produkt och systemlösningar syftar till att kontinuerligt förbättra Miljön och minska miljöpåverkan. Därför är det också naturligt för oss att alltid beakta miljöaspekter i allt vi företar oss genom att:

  • Kontinuerligt hållas oss uppdaterade gällande miljölagar och med bred marginal uppfylla dessa.
  • Utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som är säkra, energieffektiva och miljöanpassade och som kan skrotas eller återvinnas på ett säkert sätt.
  • Använda processer och arbetsmetoder som minimerar miljöpåverkan.

TÜV

Bentone har testat brännare i många år tillsammans med TÜV i München vilket säkerställer noggrann information om testprocedurer och know-how av Bentonebrännare. Alla faktorer som låga utsläpp, standarder och föreskrifter är nycklar inom certifieringsförfarandet som tar en enorm tid och förberedelse före själva testningen av varje brännare. Varje komponent tillverkas enligt europeisk standard och måste följa alla nya föreskrifter och kräver provning både hos Bentone och hos våra leverantörers testlaboratorier innan du testar den kompletta brännaren hos TÜV. Vårt produktutvecklande team fokuserar alltid på kvalitet för att vi alltid ska ha en pålitlig brännare innan vi introducerar den till marknaden och våra kunder.

Alla Bentonebrännare tillverkas enligt följande europeiska standarder EN 267, EN 676 och EN 746-2. Alla Bentonebrännare har CE-godkännande och innehåller en Deklaration of Conformity och är godkända enligt den nya Gas Appliance Regulation (GAR 2016/426) som genomfördes 21 april 2018.

namnteckning_johan

Johan Meijer
Product Manager